ru et en
Montex

Tööstuskorstnad

Tööstuskorstnad – need on keerulised ehituskonstruktsioonid, mis on mõeldud kasutamiseks eritingimustes ja mis vajavad suurt hoolt ja tähelepanu neid ekspluateerivate organisatsioonide poolt.

Tänapäeval ekspluateeritakse maailmas nelja põhitüüpi tööstuskorstnaid:

 • raudbetoon- (kõrgusega 90 – 200 m ja rohkem);
 • telliskivi- (kõrgusega 25 – 100 m);
 • metall-;
 • bimetall-, komposiitmaterjalidest.

Enamik raudbetoon- ja telliskivikorstnaid on varustatud terve ekspluatatsiooniseadmete kompleksiga, nimelt:

 • valgusfoori platsid;
 • kõnnitrepid;
 • elektrivalgustusarmatuur (signaalvalgustus);
 • välgutõrje;
 • tõmmitsrõngad (telliskivikorstnad);
 • põlemissaaduste filtreerimissüsteem jne.

Keskmiselt on raudbetoonkorstnad mõeldud 40-aastaseks ekspluateerimiseks. Selleks, et pikendada seda perioodi ning hoida korstnat tehnilises korras, on vajalik teostada remondi- ja taastamistöid kompleksis.

MONTEX PLUSS OÜ-l on suur kogemus, on olemas spetsialistid ja tehnoloogiad selliste probleemide lahendamiseks nagu:

Ehitise tehnilise seisundi uurimine:

 • betoonikaitsekihi seisund, lõhed, kihistumine, paljastatud armatuuriga alad jne.
 • korstnapea seisund;
 • kõnnitreppide, valgusfoori platside, välgutõrje, signaalvalgustuse jt. metallkonstruktsioonide seisund;
 • korstnatüve sisepinna ülevaatus, voodri, tilkekivivööde seisund, tuhasadestuse kogus jt;
 • aasitorustiku seisundi uurimine, selle seotuse korstnaga hermeetilisus.

Kogu remonditööde kompleksi teostamine:

 • betoonikaitsekihi taastamine;
 • valgusfoori platside metallkonstruktsioonide remont (täielik demontaaž nulli tasemele, liivajoatöötlus ning polümeerkorrosioonivastase katte panemine, vajadusel metallkonstruktsioonide elementide täielik või osaline vahetus, montaaž);
 • välgutõrje elementide taastamine (välgukaitse ja voolukonduktori vahetus);
 • korstnapea remont (malmkupli elementide vahetus, korstnatüve ja -voodri vahelise ventileeritava õhupilu tuhasadestustest puhastamine);
 • voodri remont korstnapea piirkonnas;
 • gaasitorustiku hermetiseerimine;
 • korstna aluste tuhasadestustest puhastamine;
 • korstnatüve pinna värvimine.

Korstnate demontaaž

Nagu teisedki tööstusehitised, nii sattuvad korstnad eriti erinevate hävitavate faktorite mõju alla nende ekspluateerimise spetsiifika tõttu.

Raudbetoonikorstnate eluiga varieerub 40 ja 50 aasta vahel, ning käesolevaks hetkeks on enamik neid ehitisi täielikult amortiseerunud ning kuulub demonteerimisele.

Kuid samas kui raudbetoonkorstnate ehitamise tehnoloogiat on piisavalt arendatud, siis nende demontaaži tehnoloogiale ei ole piisavalt tähelepanu pööratud.

Firma MONTEX PLUSS OÜ koostöös oma partneritega Saksamaalt lahendab edukalt kõiki küsimusi seoses kõrgehitiste demonteerimisega. Saksa firma pakub tehnoloogiliste skeemide laia valikut ja vastavaid seadmeid nii telliskivi-, kui ka raudbetoonkorstnate demonteerimistööde läbiviimiseks.

Demontaaži tehnoloogiad välistavad absoluutselt lõhkemeetodeid, samuti ka kinniajamise meetodeid.

Praeguseks ajaks on MONTEX PLUSS OÜ koostöös Saksamaa firmaga edukalt ja lühikese aja jooksul teostanud Balti elektrijaamade korstna kõrgusega 150 m demontaaži Narvas, tootmis ettevõtte VKG OIL AS (Kohtla-järve) 105 m kõrge raud-betoon suitsukorstna demontaaž.